24-časovni EKG – HOLTER

HOLTEROV MONITORING  EKG-a,  (24-časovni EKG) – HOLTER

Za snimanje 24-časovnog EKG-a srca koristi se savremeni trokanalni digitalni HOLTER – Impresario Aria, Američke firme Delmar medical.

Osnovne karakteristike HOLTER – a:

  • Malih je dimenzija, bešuman je, veoma lagan i praktično neprimetan pri nošenju
  • Veoma je pouzdan i vrši snimanje preko 24 sata bez kompresije signala
  • Napaja se pomoću samo jedne AA baterije
  • Poseduje zvučnu i svetlosnu indikaciju
  • Podaci se skladište na računar pomoću USB priključka

Dvadesečetvoročasovnim beleženjem EKG-a snima se ponašanje srca prilikom dnevnih aktivnosti i u snu. To omogućuje detaljnu analizu  srčanih poremećaja.

24-časovno kontinuirano registrovanje EKG pri svim aktivnostima se izvodi stavljanjem aparata vezanog oko pojasa pacijenta koji beleži rad srca svih 24 časa pri svim aktivnostima. Aparat je kablovima povezan sa samolepljivim elektrodama koje su postavljene na kožu grudnog koša – lepi se 7 elektroda. Postoji dugme marker za tegobe kada pacijent oseti bilo koju nelagodnost. Aparat registruje 3 EKG kanala koji se izaberu, najčešće V1,V3,V5. Zapis EKG se preko flesh memorijske kartice prebacuje na hard disk kompjutera i tada se analizairaju sledeće funkcije: srednja srčana frekvenca, depresija ST segmenta, poremećaji srčanog ritma, pauza, QTc interval i varijabilnost srčane frekvence kao nezvisan prognostički marker u infarktu miokarda.