ERGOMETRIJA

ERGOMETRIJA (TEST OPTEREĆENJA NA TRACI)

Vrši se na pokretnoj traci sa mogućnošću podešavanja brzine i nagiba, odnosno opterećenja pacijenta. Pregled se sastoji od snimanja rada srca (EKG – a)  i merenja krvnog pritiska tokom različitih opterećenja, kojima se izlaže pacijent.

Test operećenja predstavlja metodu za utvrđivanje srčanih rezervi i za posmatranje promena na srcu koje su izazvane opterećenjem.

Koristi se da bi se diagnostikovao srčani udar i abnormalnosti u ritmičnom radu srca. Može da ukaže na druga oboljenja srca i pluća kao i neka hroničnim oboljenja koji nisu direktno vezana za oboljenja srca.