INTERNISTIČKI PREGLED

Internistički pregled obuhvata razgovor i upoznavanje sa problemima pacijenta, merenje krvnog pritiska, kao i davanje dijagnoze (dijagnostika oboljenja srca i krvnih sudova), lekova i terapije nakon pregleda.

Ordinacija EHO je opremljena svim potrebnim uređajima i instrumentima za preglede pacijenata, počevši od kompjuterizovane opreme do usko specijalizovanih medicinskih instrumenata.