O ordinaciji

O ordinaciji

Bolesti srca i krvnih sudova su vodeći uzrok oboljevanja i umiranja u razvijenim i zemljama u razvoju. Rana dijagnostika, pravovremena terapija i redovne kontrole igraju veoma važnu ulogu u sprečavanju nastanka srčane slabosti i poboljšanju kvaliteta života.

Dr Sci med Petar Slankamenac, specijalista internista je radio u kardiološkoj intenzivnoj jedinici VMA a nakon toga dugi niz godina u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici (zahvalnica).

Osnovao je Eho ordinaciju 1998 god. i od tada isključivo tu radi i posvećen je svojim pacijentima.

VRSTE PREGLEDA:

- INTERNISTIČKI PREGLED
- ULTRAZVUK SRCA (KOLOR DOPLER EHOKARDIOGRAFIJA) - EHO
- HOLTEROV MONITORING EKG-a, (24-časovni EKG) - HOLTER
- EKG
- ERGOMETRIJA (TEST OPTEREĆENJA NA TRACI)